Chuyên gia Trần Quốc Minh
Giảng viên

Chuyên gia Trần Quốc Minh

Chuyên gia về Google ads, từng chạy các dự án lớn cho Samsung.
- Là một chuyên gia về Google Adwords. Anh nghiên cứu về Digital marketing, Google Adwords được hơn 8 năm và có trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn về Google Adwords cho Doanh nghiệp, về cách xây dựng chiến dịch, đấu giá keywords, phân tích báo cáo, đo lường hiệu quả …
- Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty agency lớn: Saatchi Saatchi, Fifth iMedia… - Anh làm việc với nhiều đối tác lớn trong ngành như: Group M, Golden Digital, Starcom, Optimedia …
 
Ông nghiên cứu về Digital marketing, Google Adwords được hơn 7 năm và có trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn về Google Adwords cho Doanh nghiệp, về cách xây dựng chiến dịch, đấu giá keywords, phân tích báo cáo, đo lường hiệu quả …
 
Lợi thế của ông là:
   Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty agency lớn: Saatchi Saatchi, Fifth iMedia,…
   Ông làm việc với nhiều đối tác lớn trong ngành như: Group M, Golden Digital, Starcom, Optimedia, …
 
  Ông có kinh nghiệm quản lý, phân tích, lên kế hoạch & triển khai nhiều chiến dịch, dự án về Digital marketing, trong và ngoài nước cho các khách hàng lớn như: Samsung, Nestle, Weston Union, VIB Bank, Yahmaha Nozza, BIDV Bank, CMC internet Provider Service, Coca-cola, Holcim, Johnson& Johnson, …
 
  Ông tạo ra nhiều nội dung quảng cáo thành công trong Google Adwords, Facebook Ads cho các nhãn hàng lớn: Samsung, Netle, Cathay Pacific,…
Đại Việt Hương (Ramus shampoo brand),
FrieslandCampina (Friso milk brand)
Language Link (Education)
Tân Hiệp Phát (Nunber 1 – Soft drink),
 
Ông cũng được mời làm diễn giả của nhiều buổi workshop với các chủ đề về digital marketing, google adwords.
Call Zalo Messenger